KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Tài liệu, hiện vật trưng bày

Công sứ Hà Tĩnh gửi Công sứ Pháp ở Vinh Hà Huy Tập rời Kim Nặc đi Vinh

Đăng ngày 07-12-2022 15:27
Link Gốc 72 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ