KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Tài liệu, hiện vật trưng bày

Công sứ Hà Tĩnh gửi Công sứ Pháp ở Vinh về việc Hà Huy Tập rời Kim Nặc đi Vinh

Đăng ngày 07-12-2022 09:38
Link Gốc 168 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ