KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Tài liệu, hiện vật trưng bày

Ghi chú công văn của Mật thám Pháp về bản sao Thông tri số 1595-S của An ninh Hà Tĩnh về việc bắt Hà Huy Tập

Đăng ngày 07-01-2023 14:21
Link Gốc 240 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ