KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Tài liệu, hiện vật trưng bày

CÔNG SỨ PHÁP Ở HÀ TĨNH đến Kim Nặc để bắt ông Hà Huy Tập.

Đăng ngày 03-11-2022 15:29
Link Gốc 84 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ