KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Tài liệu, hiện vật trưng bày

Công sứ Pháp ở Hà Tĩnh đến làng Kim Nặc để bắt ông Hà Huy Tập.

Đăng ngày 03-11-2022 10:24
Link Gốc 171 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ