KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Tài liệu, hiện vật trưng bày

THÔNG TRI MẬT SỐ 4149 S phòng an ninh Bắc Kỳ gửi ông Giám đôc Mật thám ở Hà Nội về việc Hà Huy Tập đã đến Thượng Hải

Đăng ngày 05-10-2022 14:31
Link Gốc 189 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ