KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Trang thơ văn

Tổng Bí thư Hà Huy Tập và vấn đề nâng cao trình độ lý luận chính trị

Đăng ngày 01-03-2021 14:48
Link Gốc 170 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam, trong đó có công tác lý luận.

Loading the player...
BẢN ĐỒ