KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Truyền thống văn hóa

Ví, giặm - ngọn nguồn bất tận

Đăng ngày 21-11-2017 14:06
Link Gốc 274 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sự kiện UNESCO công nhận dân ca ví, giặm là di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014 đã đánh một mốc son đối với văn hóa Việt Nam. Với người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, miền quê đã hàng ngàn năm sáng tạo, lưu truyền, gìn giữ và làm tươi mới loại hình sinh hoạt dân gian này thì càng có ý nghĩa đặc biệt. Hân hoan, mừng vui, mỗi người như thêm thấm đẫm dòng chảy ngọt ngào, mãnh liệt của ví, giặm và tự thấy trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhân loại. Hà Tĩnh điện tử giới thiệu cảm nghĩ của một số nhạc sĩ và nghệ nhân ưu tú xung quanh sự kiện này.

Người đăng:BQL
Loading the player...
BẢN ĐỒ