KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Quê hương và dòng họ

Truyền thống yêu nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm của người Hà Tĩnh

Đăng ngày 09-07-2021 15:37
Link Gốc 1210 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Baohatinh.vn) - Nhìn lại lịch sử thì bất cứ thời đại nào và trước bất cứ kẻ thù nào, Hà Tĩnh vẫn là vùng phên dậu, căn cứ địa - nơi cung cấp sức người, sức của và hy sinh lớn lao cho dân tộc.

Loading the player...
BẢN ĐỒ