KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Địa chỉ Văn hóa - Lịch sử

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Đa dạng hóa các hình thức trưng bày, trải nghiệm để hấp dẫn khách tham quan

Đăng ngày 04-01-2018 16:48
Link Gốc 419 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2017, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần vào việc bảo tồn phát huy vốn di sản văn hoá Việt Nam.

Loading the player...
BẢN ĐỒ