KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Địa chỉ Văn hóa - Lịch sử

Đưa Ví giặm, Ca trù, Trò Kiều vào phát triển du lịch ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 30-11-2017 16:51
Link Gốc 349 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 27/11/2017, tại Sở khoa học và công nghệ Hà Tĩnh đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh (Ví giặm, Ca trù, Trò Kiều) nhằm phục vụ phát triển du lịch” .

Loading the player...
BẢN ĐỒ