KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Nghiên cứu, tham luận

Hà Huy Tập – 18 tháng trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng

Đăng ngày 28-09-2019 17:03
Link Gốc 99 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong khoảng 18 tháng giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng, từ tháng 7-1936 đến tháng 3-1938, Hà Huy Tập có những đóng góp cực kỳ quan trọng về hoạch định đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sự dũng cảm vượt lên chính mình, đổi mới tư duy chính trị một cách chủ động và kiên quyết trong việc vận dụng lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn cách mạng thuộc địa; đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm và khuynh hướng sai lầm; nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên.

PGS>TS Vũ Quang Hiển
Loading the player...
BẢN ĐỒ