KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Cuộc đời và sự nghiệp

Đồng chí Hà Huy Tập và các tác phẩm lý luận tiêu biểu

Đăng ngày 23-09-2021 09:06
Link Gốc 924 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ năm 1925, đồng chí Hà Huy Tập đã tham gia hoạt động trong Hội Phục Việt (thành lập ngày 14-7-1925 ở thành phố Vinh - nghệ An, sau đổi thành Hưng Nam, Việt Nam Cách mạng Đảng - gọi tắt là Tân Việt). Đồng chí đã có nhiều hoạt động xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển mạng lưới tổ chức của Tân Việt (sau trở thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam).

Loading the player...
BẢN ĐỒ