KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Cuộc đời và sự nghiệp

TƯỞNG NHỚ ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

Đăng ngày 02-01-2022 09:45
Link Gốc 920 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công nhân và nông dân cách mạng ở Đông Dƣơng vừa bị một tổn thất rất đau đớn: đồng chí Trần Phú1 , Tổng Bí thƣ của Đảng ta từ trần. Bị bắt 19-4-19312 ở Sài Gòn, đồng chí Trần Phú của chúng ta bị giam ở Khám Lớn Nam Bộ. Ở đây đồng chí đã từ trần sau vài tháng liên tiếp bị những trận tra tấn rất tàn bạo và vô nhân đạo của bọn mật thám Sở Liêm phóng Pháp; mặc dù dùng những phƣơng pháp tra tấn rất tàn bạo, chúng cũng không thể khai thác một điều bí mật nào của Đảng trong lời khai của đồng chí Trần Phú.

Loading the player...
BẢN ĐỒ