KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Cuộc đời và sự nghiệp

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

Đăng ngày 02-01-2022 09:37
Link Gốc 663 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đảng Cộng sản Đông Dƣơng chỉ chính thức tồn tại từ hai năm nay. Trong thời gian ấy, Đảng đã đứng đầu quần chúng lao động trong những cuộc đấu tranh hằng ngày của quần chúng chống đế quốc Pháp, bọn địa chủ, quan lại và cƣờng hào bản xứ. Đảng đã trở thành một đảng có tính chiến đấu cao của quần chúng.

Loading the player...
BẢN ĐỒ