KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Cuộc đời và sự nghiệp

Noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập- để tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đăng ngày 28-04-2021 07:40
Link Gốc 284 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Những hoạt động và cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập trong những năm 30 của thế kỷ XX đã góp phần to lớn trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và đưa Đảng ta sang một thời kỳ hoạt động mới, tạo ra những tiền đề quan trọng dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước trân trọng, biết ơn và noi theo.

Loading the player...
BẢN ĐỒ